تبلیغات
سرباز پارسی - ستون روشنی
سه شنبه 1390/08/3

ستون روشنی

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

ستون روشنی از زمره ایزدان مانوی است که حسب منابع مانوی وظیفه آن انتقال دادن ارواح درگذشتگان پاک و فروزه های نورانی به سوی ماه و سپس خورشید و نهایت بهشت نو می باشد و برابر کهکشان راه شیری قرار دارد.