تبلیغات
سرباز پارسی - زرمان
سه شنبه 1390/08/3

زرمان

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

زَرمان در اساطیر مزدیسنا نام دیو پیری‌است. او با خود پیری می‌آورد و کسان را بددم می‌کند. از این دیو در اوستا یک بار در وندیداد یادشده‌است.