تبلیغات
سرباز پارسی - زامیاد
سه شنبه 1390/08/3

زامیاد

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

زامیاد نام روز بیست و هشتم از ماههای شمسی است.[۱] به معنی «زمین داد» همچنین نام فرشته موکل بر حوران بهشتی اشت.[۲]