تبلیغات
سرباز پارسی - یادی از پدر ایران (کوروش بزرگ)
جمعه 1390/07/29

یادی از پدر ایران (کوروش بزرگ)

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

به مناسبت روز جهانی کوروش بزرگ

آری در پس این سایه های تاریک زمانه یاد بزرگان می تواند قوت قلبی برای ما باشد . چه نیکوست که این یادمان ها با گرامی داشت یاد پدر ایران زمین , پدر این خاک پاک , کوروش بزرگ آغاز شود . این مرد که نه تنها در میان ما ایرانیان بلکه در میان تمام مردم این کره خاکی شناخته شده است و به نیکی از او یاد می کنند , چه خوب است ما فرزندان این مرد بزرگ گام های بیشتری در این راه بر داریم . اما شوربختانه چند گاهیست که این گرامیداشت در بین خود مردم ایران کمرنگتر از کشور های دیگر شده است . بیایید بیش از پیش به یاد بزرگان باشیم و از گنجینه هایی که برای ما ایرانیان به ارمغان آورده اند پاسداری کنیم تا بلکه گوشه ایی از خدمات آنان که برای ما به یادگار گذاشته اند را قدردانی کرده باشیم.
خاطره ی کوروش در ذهن پارسیان به اندازه ای مورد تقدیس و تقدیر بود ,و همچنین سیاست او در اداره کردن امور شهرها و اجرای حق و عدالت و درکش از منافعی که همیشه به خانواده شاهی ارتباط نداشت بقدری برای ایرانیان مسلم بود که پادشاه بزرگ برای همیشه در نظر ایشان بعنوان یک پادشاه واقعی باقی ماند , و رعایایش که هم به خیر و خوبی سلطنتش پی می بردند و هم می دانستند که او نسبت به مغلوبان تا چه حد رئوف و با گذشت است و هیچگاه نه آنان را خوار و خفیف می نماید و نه برای ایشان ایجاد ترس و وحشت می کند , از دل و جان دوستش می داشتند.

خلاصه ای از اعلامیه آزادی و حقوق بشر کوروش بزرگ
مورخ دوست دارد که در برابر چنین چهره ی والایی سر تعظیم فرود آورد و روی اصالت و نجابت او انگشت بگذارد , زیرا چنین پادشاهانی هر چند هم بتوان نظیرشان را در میان ملتهای دیگر پیدا کرد باز عده شان از تعداد انگشتان دست بیشتر نیست . این شاهان با فضیلت و تقوا و علاقمند بی تکلف به خیر و سعادت معاصران خویشتن را از تاریخ جدا می کنند. اینان برای بر جا ماندن در وضعی که بوده اند هیچ نیازی نه به شرکت در مسابق ی صحنه سازی های جنگی دارند و نه به رویای دست یافتن به افتخار : برای آنان همین بس که اداره کنندگان خردمند امور خیر ملتهایشان بوده اند , هرچند آن امور خیر در حد خود بهترین و مطلوب ترین نبوده باشند.
کوروش به آن دسته از قهرمانان پاک و بی غل و غش تعلق دارد که براستی توانسته اند استحقاق مهر و محبت رعایای خود را داشته باشند ; و برای همین است که ایرانیان مدت ها پس از مرگ این فرمانروای بزرگ بایستی بگویند که کوروش پدر بوده است .

نقش برجسته منسوب به کوروش بزرگ در پاسارگاد
گزنفون هم حق داشت که نوشت : "ما می دانیم که کوروش , مورد اطاعت دورترین ملت ها بود , چه آنها که فقط چند روز راه با او فاصله داشتند و چه آنها که به قدر ماهها راه از او دور بودند , و حتی ملت هایی که هیچگاه او را نخواهند دید , و با این وصف , همه بی آنکه مجبور باشند خود را به زیر سایه ی قدرت او می کشیدند. کوروش از این نقطه نظر از همه ی پادشاهان دیگر , چه آنان که به حکم قانون وراثت بر تخت سلطنت پدر خود مستقر شده اند و چه آنان که به سعی و همت خویش به آن مقام دست یافته اند بسیار پیشی گرفته است."

تندیس کوروش بزرگ به مناسبت روز جهانی کوروش در سیدنی استرالیا
کوروش با همه ی علاقه و اعتقادی که به اهورامزدا داشت هیچگاه در صدد بر نیامد که وی را به ملتهای مختلفی که امپراتوریش را تشکیل می دادند و افکار و اعتقادات مذهبیشان هیچگونه مطابقتی با پارسیان نداشت تحمیل کند. او دین و آیینهای رایج آسیای صغیر و به خدایان بیشمار بابل احترام می گذاشت. زئوس و مردوخ از آمدن او نگران نشدند , چون پیروانشان هنوز می توانستند با اطمینان خاطر به معبد های ایشان بیایند و در جلو محرابشان به ادای مراسم نماز و دعا بپردازند . کسانی که می بایست بیش از همه به خاطر این سیاست توام با گذشت و اغماض کوروش به خود تبریک بگویند یهودیها بودند. و در این هیچ تعجبی نیست که کوروش هم به معنای واقعی و هم مجازی منجی ایشان بوده باشد , چون در سایه لطف و محبت او بود که اسرائیلیان تبعید شده به بابل توانستند به اورشلیم برگردند تا در آنجا دوباره معبد یهوه را بنا کنند.