تبلیغات
سرباز پارسی - من هنوزم یه ایرانی ام
شنبه 1390/07/16

من هنوزم یه ایرانی ام

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

وطن ای همه ذره های تنم فدایت همه جانم ای میهنم

ببین بازم این مردم دد زده تبربرته ریشه ی خود زده
همه مردم خاک پاک کیان شدن پیرو سنت تازیان

میون همه مردم بی وطن که گم گشته درسایه ی اهرمن
فقط من هنوزم یه ایرانی ام من از نسل پاک اهورایی ام