تبلیغات
سرباز پارسی - وطن
شنبه 1390/07/16

وطن

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

وطن یعنی نژاد پاک کورش سپردن سر به راه خاک کورش

وطن یعنی که منشور رهایی وطن یعنی نماد آریا یی

وطن یعنی درفش کاویانی وطن یعنی ردای آسمانی

وطن یعنی سران ملک جاوید شکوه جاودان تخت جمشید

وطن یعنی زباد و آتش وآب هنوزم در امانه دشت مرغاب

وطن یعنی وفور فروهرها شکوه پر فروغش از اهورا

وطن یعنی که تاج و تخت دارا سریر نادروملک اهورا