تبلیغات
سرباز پارسی - مذهب مردم عیلام
سه شنبه 1390/07/5

مذهب مردم عیلام

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

مذهب اقوام جنوب ایران (عیلام ) عمدتا بت پرستى بود. سرزمینى كه در تاریخ سیاسى ایران دولت عیلام خوانده مى شد، عبارت بود از ولایات : خوزستان، لرستان ، پشت كوه ، كوههاى بختیارى كه از غرب به دجله و از شرق به فارس و از شمال به بابل و همدان و از جنوب به خلیج فارس تا بوشهر امتداد داشت . لغت عیلام به معناى كوهستان است . قوم عیلامى در چهار هزار سال قبل داراى تمدنى بسیار درخشان بوده است . اثار باستانى مكشوفه مبین این واقعیت است. مذهب مردم عیلام به درستى روشن نیست . آنچه مسلم است ، این كه عیلامى ها از نظر معتقدات مانند مذهب سومرى ها جهان را پر از ارواح و اشكال مى دانستند و بر این باور بودند كه ارواح در مكان تاریك جنگل سكنى دارند و رب النوع آنها شوشیناگ (شوشینک) نام داشت.