تبلیغات
سرباز پارسی - سخنان اشوزرتشت { یسنا- هات}
شنبه 1390/06/19

سخنان اشوزرتشت { یسنا- هات}

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    


ای جویندگان دانش راستین، اكنون آموزش‌ها و پیامی را كه تا به حال شنیده نشده‌است برای شما آشكار خواهم ساخت. این پیام برای كسانی كه از روی تعالیم نادرست، جهان نیكی را تباه سازند ناگوار است، ولی برای دلدادگان «مزدا» خوش‌آیند و شادی‌بخش به شمار می‌رود.
(یسنا 31 – بند 1)

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.
(یسنا – هات 31 – بند 2)

پروردگارا، در پرتو فروغ مینوی به ما چه خواهی بخشید؟ آیا آن سعادتی كه در پرتو راستی و پاكی به دست می‌آید و به همه وعده شده، كدام است؟ در مورد دانایان چه فرمانی رفته‌است؟ ای خداوند خرد مرا از تمام این حقایق آگاه ساز و با گفتار الهام‌بخش خود مرا روشن كن تا همه مردم را به آیین راستی راهنمایی كنم.
(یسنا – هات 31 – بند 3)

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاك، راستی و پاكی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.
(یسنا – هات 34 بند 11)